Steve Marquess (OSF) hovorí o podmienkach práce vývojového tímu OpenSSL

13.04.2014 | 21:15 | dodoedo | Novinky

Prečítajte si, čo Steve Marquess (OSF) v článku "Of Money, Responsibility, and Pride" hovorí o kritických podmienkach, v akých pracuje vývojový tím OpenSSL. Málo peňazí na vývoj tohoto kritického kódu, každá veľká korporácia a vládne inštitúcie ho používajú, samozrejme bez toho aby poskytli akékoľvek dotácie vývojovému tímu a pod.