Súborový systém Ext4 je v -mm jadre

17.10.2006 | 21:51 | Tomáš Srnka | Novinky

Súborový systém Ext4 je už dostupný v experimentálnom štádiu v jadre Andrewa Mortona 2.6.19-rc1-mm1. Ext4 by mal by? v štandardnom móde kompatibliný s Ext3. Cie?om vývojárov je zastabilizova? Ext4 v nasledujúcich 6 až 9 mesiacoch a nahradi? ním Ext3.