Súborový systém NFS

10.08.2008 | 00:39 | dodoedo | Novinky

Súborový systém NFS ver. 4.1 si otvára dvere do sveta paralelných súborových systémov bežiacich na veľkých klastroch. V tejto oblasti sme sa doteraz mohli stretnúť iba s FS ako Lustre (Sun), GPFS (IBM), Google GFS a proprietárnymi systémami (napr. Panasas). Vzhľadom na svoje nové vlastnosti býva označovaný aj ako pNFS (parallel NFS).