Sudca úplne zrušil súdny patentový spor Apple verzus Motorola

25.06.2012 | 13:17 | dodoedo | Novinky

Americky sudca úplne zrušil súdny patentový spor Apple verzus Motorola (podrobnosti pozri v odkaze). A mne neostáva nič iné len dodať, že je pre vec dobre, že sa našiel aspoň jeden americký sudca, ktorý sa postavil proti hrozbe zneužívania súdneho systému veľkými spoločnosťami a spusteniu "termonukleárnej" odvety Apple za Android na spoločnosť Google.