SyntaxNet - veľmi presný parser pre NLU systémy

Google zverejnil syntaktický parser, ktorý slúži v NLU (Natural language understanding) systémoch na rozpoznanie vetných členov a ich funkcií. Zdrojové kódy sú zverejnené na githube.

Isawthemanwithglasses

Zdroj: reddit.com