Systémy satelitnej komunikácie sú globálne ohrozené chybami v zabezpečení

05.08.2014 | 14:11 | dodoedo | Novinky

Hacker Ruben Santamarta uverejnil na konferencii Black Hat 2014 príspevok pod názvom "SATCOM Terminals: Hacking by Air, Sea, and Land", zaoberajúci sa alarmujúcim faktom, že systémy satelitnej komunikácie sú globálne ohrozené chybami v zabezpečení týchto prostriedkov. "Žijeme vo svete neustále tečúcich dát. Je jasné, že tí, ktorí riadia komunikačnú prevádzku majú výraznú výhodu. Táto schopnosť narušiť, kontrolovať, meniť alebo vytvoriť re-trasy pre dopravu, poskytuje neoceniteľnú príležitosť vykonávať útoky," hovorí Santamarta. Zdroj správy.