Techniky Secure SDLC pomáhajú chrániť Android apps v zárodku

26.03.2013 | 13:05 | dodoedo | Novinky

Hackerské ShmooCon 2013 prinieslo veľké množstvo naozaj zaujímavých informácií, myšlienok a vízií. Mňa zaujali tie z nich, ktoré nabádajú programátora ku striktnému použitiu princípov a techník Secure SDLC pri tvorbe Android apps, čo potom predstavuje akýsi "obraný štít" vo vnútry samotnej app. Tvorcovia app by sa mali zoznámiť s týmto video z tohoto hackerského podujatia.