Tell Me Dave: robot poslúchajúci ľudské príkazy

30.06.2014 | 09:59 | dodoedo | Novinky

Tell Me Dave je robot (model), poslúchajúci ľudské príkazy. Aby plnil úlohy v reálnom svete, musí byť schopný porozumieť našim prirodzeným jazykovým príkazom. Vyskúšaj si virtuálne demo-robota, ktoré pracuje s dátovou sadou VEIL-200 (verb-environment-instruction library=VEIL).