The Open Source Census

19.04.2008 | 21:51 | dodoedo | Novinky

The Open Source Census je projekt, ktorý si dal za úlohu objektívnejšie zmapovať skutočné využívanie Open Source aplikácií v businesses-e. Prvé výsledky sú dostupné na WEB-stránke Open Source Census.