Tipy na zvýšenie svojej online bezpečnosti

29.01.2016 | 14:14 | LUcoRP | Zaujímavý článok

Alan Smithee uverejnil článok [Eng] s radami pre zvýšenie svojej online bezpečnosti. Ak sa bojíte o odcudzenie svojej online identity, či máte strach zo sledovania tretími stranami, tak si tipy určite prečítajte.

Zdroj: Opensource.com