Tipy pre nových používate?ov Gentoo

22.11.2006 | 20:33 | Tomáš Srnka | Novinky

Pokia? ste za?ínajúci používate? distribúcie Gentoo, ur?ite vám pomôže ?lánok na Linux.com, ktorý vysvet?uje základnú prácu s portage.