Unixová prirodzenosť, Majster Foo a desať tisíc riadkov

23.02.2014 | 20:02 | dodoedo | Novinky

Rootless Root predstavujú nádherné Unixove kóany (krátke iracionálne príbehy-hádanky) mystickej postavy Majstra Foo, podobné klasickým kóanom Zenu. Autor je Eric S. Raymond. Prečítaním týchto kóanov si vyberiete aj Vy svoje zrnká múdrosti hackerskej kultúry o Unixovej prirodzenosti, ktorá odpovedá na základnú otázku: "Čo je Unix?"