Upravené špionážne lietadielko crackuje heslá Wi-Fi sietí v mestách

30.07.2011 | 18:30 | dodoedo | Novinky

Upravené bezpilotné špionážne lietadielko americkej armády Wireless Aerial Surveillance Platform (WASP). crackuje heslá Wi-Fi sietí v mestách. Ako hackerské náradie nesie lietadielko na svojej palube dosku VIA EPIA Pico-ITX PC, na ktorej beží BackTrack Linux s 32GB úložným diskom na nahrávanie informácií. Slúži aj ako anténa GSM sietí na odpočúvanie hovorov/SMS. Podľa slov jeho tvorcov predstavuje WASP open-source autonómnu lietajúcu 'wireless hacking' platformu, ktorej opis a zhotovenie prednesú na konferencii Defcon 19.