U.S. federálne úrady FTC a FCC začali šetrenie spoločnosti Carrier IQ

15.12.2011 | 21:49 | dodoedo | Novinky

U.S. federálne úrady FTC a FCC začali šetrenie spoločnosti Carrier IQ, ohľadne možného porušenia práv spotrebiteľa a jeho súkromia v kauze Carrier IQ rootkitu. O tomto špionážnom softvéri, ktorý bol (a stále aj je) umiestnený na 150 mil. smartphonoch nič netušiacich užívateľov sme už dôkladnejšie informovali na linuxos.sk v týchto správach naposledy tu.