Úspešnosť rozpoznania obrázkov generovanýchh modelom DALL-E 2 od fotografií z dovolenky

Matt Bell urobil malý experiment, keď medzi skutočné podmorské fotografie pridal obrázky generované modelom DALL-E 2. Z experimentu vyplýva, že ľudia nevedia na prvý pohľad rozpoznať, ktoré obrázky boli generované. Zároveň je nutné dodať, že podmorský svet je pre väčšinu ľudí dostatočne cudzí na to, aby nepoznali, čo môže byť reálne. K modelu DALL-E 2 existuje aj open source implementácia využívajúca Pytorch.

Zdroj: mattbell.us