Úspešný bootstrap kompilátora Clang na ARM platformu

26.06.2010 | 18:15 | dodoedo | Novinky

Na comments.gmane.org bol oznámený úspešný bootstrap kompilátora Clang na ARM platformu (ARMv7 cortex-a8). Ako montážne prostredie sa použilo Debian-ARM. Projekt Clang (BSD licencia) má za úlohu vytvoriť frontend (jazykov C, C++, Objective C and Objective C++) pre LLVM kompilátor. Úspešný bootstrap Clang kompilátora na ARM platforme umožňuje jeho použitie nielen ako cross - kompilátora pre embedded riešenia, ale aj pre plné nasadenie systémov v zariadeniach založených na procesore ARM .

    • Droid 27.06.2010 | 18:41
      WlaSaTy   Návštevník
      Výborne. Keď to zvládne aj optimalizáciu na veľkosť výslednej binárky, tak bude možno android rýchlejší.