Útok na iPhone odhaľuje hesla po šiestich minútach

11.02.2011 | 15:31 | dodoedo | Novinky

Výskumní pracovníci Fraunhofer Institute Secure Information Technology (Fraunhofer SIT) v Nemecku hovoria, že boli schopní odhaliť heslá uložené v uzamknutom iPhone mobile za necelých šesť minút a to všetko bez potreby cracknutia vlastného hesla telefónu (passcode). Cieľom takéhoto útoku, ktorý vyžaduje fyzický prístup k telefónu iPhone je keychain - Apple-systém riadenia hesiel. Bol získaný prístup iba k šifrovaným heslám uloženým v keychain. V prípade straty alebo odcudzenia iPhone alebo iPad, môžu byť však odhalené heslá pre podnikové siete a pre užívateľov do podnikových informačných systémov.