Uvoľnená nová verzia multiplatformového decentralizovaného systému riadenia aplikácií - 0install 2.0

07.03.2013 | 13:59 | dodoedo | Novinky

Pod licenciou LGPL bola uvoľnená nová verzia multiplatformového decentralizovaného systému riadenia aplikácií - 0install 2.0. Systém 0install umožňuje vývojárom distribuovať aplikácie priamo z ich webových stránok, a zároveň poskytuje ďalšie funkcie, ako sú automatické aktualizácie, zdieľané knižnice, spracovanie závislostí, overovanie zdrojov pre digitálne podpisy. Systém nenahrádza tradičné balíčkovacie systémy ale dopĺňa ich, a prevádzkuje obvyklé archívy tar.gz/zips s kompletnými metadátami v XML. Na zrkadlových serveroch 0install je k dispozícii viac ako tisíc balíčkov pre operačné systémy Linux, Windows, MacOS X, FreeBSD a Solaris. Okrem toho, v inštalácii distribúcie GoboLinux sa používa ako primárny prostriedok pre balíčkovanie. Podporuje simultánnu inštaláciu rôznych verzií toho istého programu. Pre prácu, ktorá vyžaduje administrátorské privilégiá sú aplikácie nainštalované vo vašom domovskom adresári. Každý program je nainštalovaný v podadresári, ktorý zjednodušuje organizáciu rôznych chroot-prostredí a sandboxov pre podozrivé aplikácie. 0install sa snaží čo najviac zdieľať knižnice medzi rôznymi aplikáciami a umožňuje analýzu závislostí obsiahnutých v pravidelných úložiskách distribúcií a už nainštalovaných programov.