Uvo?ní AMD zdrojáky ovláda?ov pre svet open-source?

26.07.2006 | 12:44 | | Novinky

Pán Steven J. Vaughan-Nichols vidí budúcnos? ovláda?ov grafických kariet ATI tak, že ATI po odkúpení a riadení spolo?nos?ou AMD uvo?ní zdrojáky svojich ovláda?ov pre vývoj open-source ovláda?ov. No niekto je ale optimista, bodaj by to tak bolo :-).