Veľmi rozšírená zraniteľnosť cookies v prehliadači Safari pre systémy iOS/OS X/Windows

18.04.2015 | 14:16 | dodoedo | Novinky

Nepríjemná zraniteľnosť cookies v prehliadači Safari pre systémy iOS/OS X/Windows sa, vzhľadom na rozšírenie iThings v I-nete, týka možno aj miliardy zariadení. Je nutné okamžité aplikovanie predmetných Security updates.