Video: NSA šéf generál Keith Alexander obhajuje programy pre špionáž Internetu

01.08.2013 | 12:44 | dodoedo | Novinky

Pozrite si toto video: NSA šéf generál Keith Alexander obhajuje programy pre špionáž Internetu na konfere Black Hat v Las Vegas - a akú to vyvolalo odozvu v publiku.