Vineyard - jednoduchšia konfigurácia Wine

29.03.2016 | 07:34 | LUcoRP | Zaujímavý projekt

Vineyard je konfiguračnou utilitou pre aplikačnú vrstvu Wine, ktorá umožňuje spúšťanie binárnych súborov z prostredia Windows. Podľa oficiálnej stránky, projekt cieli na zlepšenie integrácie Wine do linuxového prostredia a umožňuje jednoduchšie vytváranie programov a nástrojov spolupracujúcich s Wine.

Inštalácia v Ubuntu je možná po pridaní externého repozitáru:

sudo add-apt-repository ppa:cybolic/vineyard-testing
sudo apt-get update && sudo apt-get install vineyard

Keďže sa jedná o externý repozitár, odporúča sa najprv spraviť skúšku na testovacom prostredí, pred nasadením na produkčný stroj.

Zdroj: Omgubuntu.co.uk