Virtual-Notary - zabezpečená elektronická free notárska služba

21.10.2013 | 13:50 | dodoedo | Novinky

Technologické 'proof of concept' Virtual-Notary predstavuje zabezpečenú elektronickú free notársku službu, ktorá overí a vydá kryptograficky-podpísaný certifikát pre vami vybratý 'faktoid' (sporné, neoverené, nepravdivé, alebo zhotovené tvrdenia, prezentované ako skutočnosť, ale bez podporných dôkazov). Pre momentálne reálne využitie Virtual-Notary platia právne obmedzenia, príklady použitia ...