Vlastnosť Samsung Find My Mobile umožňuje zničiť váš PIN-kód

30.10.2014 | 09:47 | dodoedo | Novinky

Všetci tí, ktorí využívajú vlastnosť Find My Mobile vo svojich mobiloch Samsung, musia venovať pozornosť tejto novej chybe, ktorá umožňuje na diaľku zničiť/zmeniť na mobile váš PIN-kód, a takto zamknúť celé zariadenie.