Vlastný dekodér VP8 pre FFmpeg

28.06.2010 | 14:35 | dodoedo | Novinky

Vývojári z open-source projektu FFmpeg využili otvorenosť VP8 (Google) a k všeobecnému úžitku ponúkajú vlastný dekodér VP8 pre FFmpeg. Čo prináša tento nový dekodér FFmpeg (v porovnaní s libvpx)? Ukazuje sa, že dosť. Rovnaký kód (a čo je najdôležitejšie aj optimalizáciu) možno použiť pre VP8 a dekodéry pre predchádzajúce verzie VPx, a vďaka tomu multimediálne prehrávače pre mobilné telefóny a mobilné zariadenia môžu byť kompaktné a rýchlejšie; vzhľadom na podobnosť H.264 a VP8 môžu multimediálne prehrávače výhodne použiť rovnaký kód (a samozrejme optimalizáciu) pre vykonávanie H.264 vo FFmpeg dekodéry a VP8; vlastný dekodér FFmpeg vykonáva VP8 tiež rýchlejšie ako libvpx od Google. Nový dekodér sa zmestí do púhych 1400 riadkov kódu (súbor vp8.c vrátane medzier a prázdnych riadkov) a cca 450 riadkov kódu pre digitálne spracovanie signálu (optimalizované metódou SIMD). Nový dekodér zaisťuje plnú binárnu kompatibilitu na výstupe (s libvpx pre sadu testovacích súborov). Pre porovnanie, dekodér VP8 pri vykonávaní libvpx použije asi 10.000 riadkov kódu (žiadna optimalizácia) plus viac ako 1000 riadkov kódu pre realizáciu otvoreného API pre prístup k dekodéru.