Vydanie novej verzie open-source databázy MongoDB 2.4

21.03.2013 | 14:48 | dodoedo | Novinky

Vydanie novej verzie takzvanej 'document-oriented' open-source databázy, patriacej do rodiny NoSQL - MongoDB 2.4. MongoDB neskladuje dáta v tabuľkách, ako klasické relačné SQL databázy, ale vo formáte BSON. Preto dostala označenie NoSQL.