vydaný Harmony OS 2.0 od Huawei je aj opensource

15.09.2020 | 12:34 | redhawk75 | Novinky

Harmony OS (v Číne ako Hongmen OS) vznikol hlavne ako odpoveď na sanckcie USA.

Huawei postavila Harmony na štandardoch POSIX a otvorenom kóde pôvodne určenom pre IoT.

Rovnako prevzali filozofiu LineagesOS kde je samostatne vyvýjaná časť OS a jadra a zvlášť vyvýjané ovládače pre konkrétne zariadenie.

OpenHarmony je open-source základ HarmonyOS vytvorený OpenAtom Foundation a bude tvoriť základ OS bez konkrétnej viazanosti na hárdvér. Open Harmony prevzalo časti kódu z Arch a BSD.

Viac technických onformácií napr. v dokumente  OEM sourcecode guide alebo na stránke HarmonyOS technical features.

Zdroj: Gitee