Výrazné posilnenie vývoja Linux Mint

03.03.2011 | 13:02 | dodoedo | Novinky

Podľa informácií vývojárov projektu Linux Mint - linuxovej distribúcie, ktorá sa (často-krát) oprávnene považuje za lepšiu variantu Ubuntu Linuxu, nastalo posilnenie (a podstatné odstránenie bugov) projektu Linux Mint, keď bol prijatý na plný pracovný úväzok vývojár Ikey Doherty. Ikey je známy početnými návrhmi v Live Debian (potom použitého v tvorbe LMDE distribúcie) a výrazne posilní celý Linux Mint.