Výrobcovia Web-ready HDTV-zariadení často zanedbajú bezpečnosť

28.12.2010 | 15:47 | dodoedo | Novinky

Článok na nytimes.com, okrem iného opisuje bezpečnostné riziko, ktoré vzniká napríklad pre HDTV-zariadenia, pripojiteľné na Internet (Web-ready). Výrobcovia Web-ready HDTV-zariadení sa totiž v konkurenčnom boji snažia prekotne rozširovať ponuku takýchto modelov. Častokrát ale pri tom zanedbávajú, alebo nekladú prílišnú pozornosť zabezpečeniu Internet sofvéru v takýchto zariadeniach, čo môže v budúcnosti predstavovať veľmi vážny problém. Dôkazom toho je v článku opisovaná zraniteľnosť jedného z 5-tich najlepšie predávaných Web-ready HDTV televíznych zariadení.