Vyšiel balíček patchov pf-kernel 3.7.1 pre Linux 3.7

20.12.2012 | 21:40 | dodoedo | Novinky

Vyšiel balíček patchov pf-kernel pre Linux 3.7. Pf-kernel je sada patchov do linuxového jadra, ktoré sú zamerané na zlepšenie odozvy užívateľského prostredia.Odkaz na stiahnutie tamtiež.