Vyšiel Codezero Microkernel 0.1

12.06.2009 | 12:07 | dodoedo | Novinky

Podľa oznámenia B Labs, bol uvoľnený na download Codezero Microkernel 0.1. Tento kód predstavuje implementáciu populárneho L4 mikrokernelu, o ktorom sme informovali na linuxos.sk, napísanú zo scratch-u. Je cielene zameraný na embedded systémy. Domovská stránka projektu na l4dev.org poskytuje zaujímavé údaje o vlastnostiach nového mikrokernelu spolu s downloadom kódu a príručkou pre štart.