Vyšiel Digikam 0.9!

20.12.2006 | 13:06 | Ondrej Hučko | Novinky

Ako viano?ný dar?ek všetkým používate?om pripravil Digikam tím novú verziu svojho softvéru s ?íslom 0.9, ktorá bola vyvíjaná už od novembra 2005 a prináša množstvo noviniek ako zlepšenú podporu RAW formátu, ?i GPS metadata. Zoznam funkcií nájdete na domovskej stránke. S?ahova? môžete zatia? iba zdrojové kódy, balí?ky pre distribúcie budú pripravené onedlho.