Vyšiel nový balík patchov - pf-kernel pre vetvu jadra Linux 3.12

03.12.2013 | 13:46 | dodoedo | Novinky

Vyšiel nový balík patchov - pf-kernel pre vetvu jadra Linux 3.12, spomínané pf-kernel je sada špecializovaných patchov do jadra, ktoré nie sú zahrnuté v základnom jadre Linux a poskytujú lepšie odozvy systému, ďalej poskytujú alternatívny podsystém rýchlejšieho prechodu do režimu spánku, a znižujú využitie pamäte pri behu systému.