Vyšla alfa verzia 7zip pre linux

12.03.2021 | 15:06 | redhawk75 | Zaujímavý softvér

Ako uviedol, ide o podobnú verziu ako p7zip (posledná verzia je z 2016) ale nie identickú. Vydaná je pre platformy x86, AMD64, ARM64 a armhf.

Vydaná je pod licenciou GNU LGPL

Zdroj: sourceforge 7zip