Vyšla finálna verzia Portable C Compiler (PCC)

03.04.2011 | 18:59 | dodoedo | Novinky

Po viac ako 40-tich rokoch od začiatku vývoja Portable C Compiler, vyšla pod BSD licenciou finálna verzia Portable C Compiler (PCC) 1.0. Stiahnutie PCC 1.0. Treba pripomenúť, že PCC je vyvíjané s tým zámerom, aby bolo omnoho rýchlejšie ako GCC, pričom je importované do OpenBSD a NetBSD "base" systémov.