Vyšla nová verzia Airoscript 2.2

30.09.2009 | 13:45 | dodoedo | Novinky

Vyšla nová verzia Airoscript 2.2 (download tamtiež). Softvér Airoscript vytvára textové užívateľské rozhranie pre aircrack-ng, ktorého použitie je známe v oblasti penetračného testovania (testovanie prienikov do) Wi-Fi sietí.