Vyšla nová verzia Backbone.js 1.1.0

11.10.2013 | 10:41 | dodoedo | Novinky

Na GitHub bola uvoľnená nová verzia špeciálnej ' light ' JavaScript knižnice s RESTful JSON interfejsom - Backbone.js 1.1.0. Je určený na tvorbu jedno-stránkových webových aplikácií a pre udržanie vzájomnej synchronizácie rôznych častí webových aplikácií (napr. viac klientov a servera). Špecifičnosť Backbone.js spočíva aj v tom, že samotná závisí iba od jednej inej JavaScript knižnice - Underscore.js. Pomocou Backbone.js boli vytvorené aj aplikácie ako: BitTorrent.com, Diaspora, Digg, Pandora Radio, Hulu, LinkedIn (Mobile), WordPress.com, a iné.