Vyšla nová verzia GNU Hurd 0.6

16.04.2015 | 11:37 | dodoedo | Novinky

GNU Hurd 0.6 je výstup GNU projektu s cieľom nahradiť UNIX jadro. Predstavuje kolekciu serverov-služieb, ktoré bežia na jadre MACH, pričom sa implementujú súborové systémy, sieťové protokoly, riadenie prístupu k súborom a ďalšie funkcie, ktoré sú realizované jadrom Unix, alebo podobnými jadrami (ako je jadro Linux). Nová verzia v sebe obnáša opravu chýb a niektoré vylepšenia kódu.