Vyšla nová verzia (knižníc) Enlightenment Foundation Libraries (EFL) 1.8

03.12.2013 | 14:05 | dodoedo | Novinky

Vyšla nová verzia (knižníc) Enlightenment Foundation Libraries (EFL) 1.8, EFL predstavuje súhrn základných blokov knižníc-modulov, z ktorých je potom vystavaný moderný window-manažér Enlightenment. Beží na Linux, FreeBSD a BSD_like systémy, Solaris, MacOS X, Windows (XP, Vista, 7, apod), Windows CE.