Vyšla nová verzia open-source LeechCraft 0.5.80 "Kyklop"

11.08.2012 | 17:20 | dodoedo | Novinky

Vyšla nová verzia open-source LeechCraft 0.5.80 "Kyklop". Najnovšia verzia cross-platformového modulárneho IDE LeechCraft obsahuje webový prehliadač, IM klient, RSS, Torrent-klient, multimediálny prehrávač a mnoho ďalšieho. Bola pridaná podpora pre cloud skladovanie hudby v audio prehrávači LMP. Ako služba je podporovaná zatiaľ iba MP3tunes.com. Prvotná podpora služieb Google Drive v module cloud-skladovania NetStoreManager do LeechCraft teraz ešte viac rozširuje funkčnosť tohoto modulárneho IDE.