Vyšla nová verzia Python intrepretéra - PyPy 1.5

02.05.2011 | 15:41 | dodoedo | Novinky

Vyšla nová verzia Python intrepretera - PyPy 1.5. PyPy, ako interpreter jazyka Python a JIT kompilátor je písané väčšinou v čistom jazyku Python a špeciálne v podmnožine jazyka Python - Rpython. Je zameriavané na rýchlosť, efektivitu a 100% kompatibilitu s pôvodným interpreterom - CPython. Pozri si aj porovnanie účinnosti pre PyPy 1.5 a CPython 2.6.2.