Vyšlo MINIX 3.2.0 - mikrokernelový operačný systém

01.03.2012 | 21:20 | dodoedo | Novinky

Vyšlo MINIX 3.2.0 - mikrokernelový operačný systém. Je veľmi podobný NetBSD (NetBSD-like), hlavne pre použitie pkgsrc, BSD kompilera (Clang/LLVM) a NetBSD C-knižnice - všetko toto uľahčuje portáciu softu do MINIX3.