Vyšlo nová verzia "bignum" knižnice - GMP 5.0.2

10.05.2011 | 13:10 | dodoedo | Novinky

Vyšlo nové GMP 5.0.2, open-source (GNU LGPL) "bignum" knižnica pre aritmetiku s ľubovoľnou presnosťou, ktorá sa používa pre celé čísla, racionálne čísla a čísla s plávajúcou desatinnou čiarkou. Poznámky k vydaniu GMP 5.0.2. GMP je veľmi významné pre použitie v kryptografických aplikáciach, algebraických systémoch a vo výskume všeobecne. GMP je napísané v Assembleri a v programovacom jazyku C, a aj preto je považované za jednu z najrýchlejších "bignum" knižníc.