Vyšlo nové Longene 0.3

03.06.2010 | 19:18 | dodoedo | Novinky

O open-source projekte Longene, ktorý stavia na výsledkoch práce (open-source) projektov ako ReactOS a Wine, sme už viac krát informovali v správach na linuxos.sk. Linux Unified Kernel (a.k.a. Longene) opäť v novej verzii zrýchľuje, hlavne preto, že každá žiadosť, ktorá pred tým išla na Wineserver, je teraz priamo prevedená na systémové volania. To má veľmi dobrý vplyv na výkon všetkých subsystémov, majúcich na starosti prácu s Win32 API. Viac pozri aj oznámenie o vydaní a stiahnutie tamtiež.