Vyšlo nové pf-kernel pre Linux 3.6

04.10.2012 | 12:26 | dodoedo | Novinky

Vyšlo nové patch-set s označením pf-kernel pre jadro Linux 3.6. Patch-set je navrhnuté tak, aby sa zlepšila odozva užívateľského prostredia (prostredníctvom aplikácie plánovača procesov BFS scheduler a IO BFQ), ako aj na poskytovanie niektorých užitočných funkcií, ktoré nie sú vo vanilla-jadre, napríklad, TuxOnIce subsystém pre alternatívne hibernácie a subsystém UKSM pre automatické zlúčenie identických pamäťových stránok. Video z OSDN 2012 v ruštine.