Vyšlo YouTube video s úvodom do mikrokernelového Genode Live CD 10.11

25.12.2010 | 20:14 | dodoedo | Novinky

Vyšlo YouTube video, ktoré takouto populárnou formou uvádza operačný systém Genode Live CD 10.11. Genode je nová architektúra operačného systému, ktorá umožňuje dynamické zaťaženie systému pri zachovaní bezpečnosti a robustnosti. Zásadný rozdiel architektúry Genode, v porovnaní s architektúrami iných OS je prísna organizačná štruktúra Genode. Genode je potomkom L4 komunity (v rámci výskumnej skupiny TU Dresden OS) a predstavuje východiskový bod pre ďalšie smerovanie vývoja mikrokernelových OS.