Využitie alebo zneužitie hacknutia mikroSD karty

30.12.2013 | 10:06 | dodoedo | Novinky

Info o využití, alebo aj zneužití hacku mikroSD karty, viaceré SD karty obsahujú chyby, ktoré umožňujú spustenie ľubovoľného kódu - v pamäťovej karte samotnej (zneužitie cez útok MITM). Popis štruktúry Flash pamäte, ktorá v sebe obsahuje (kvôli entropickým chybám v atomárnej štruktúre) naviac ešte aj vstavaný mikro-kontrolér (nesie algoritmy na opravu týchto chýb z výroby), predmetný hack umožňuje prístup k tomuto mikro-kontroléru a jeho pozitívne využitie ako lacného všadeprítomného zdroja pre nadšencov. Týka sa to: microSD, SD, MMC, zriadení eMMC a iNAND (na doske), a aj USB flash diskov a SSD. Prednesené na podujatí 30th Chaos Communication Congress (30C3) - slides z prednášky.