What is Linux?

02.04.2012 | 11:10 | dodoedo | Novinky

Anglický článok, na nám už dobre známom serveri ibm.com, ľahko a zrozumiteľne popisuje Linux ako operačný systém a univerzálnu platformu. Na predmetnom portálovom serveri developerWorks nájdete aj množstvo iných, rovnako výborných článkov a odborných publikácií nielen pre vývojárov, a to všetko pod záštitou spoločnosti IBM, za čo jej patrí naša srdečná vďaka.