Windows Vista - Linux Vixta

20.09.2007 | 10:13 | Stanislav Hoferek | Novinky

Jedna z najzaujímavejších distribúcií súčastnosti je Linux Vixta, kopírujúci vzhľad Windows Vista. Distribúcia si kladie dôraz na to, aby bola jednoduchá, mala grafické efekty a výzor Windows Vista.