Wine 7.0

19.01 | 07:11 | Miroslav Bendík | Nová verzia

Nová verzia wine prináša lepšiu podporu grafických tém, vylepšenú podporu HID zariadený a joystickov, podporu WoW64 architektúry a prepis všetkých modulov do PE formátu.

Zdroj: winehq.org

    • RE: Wine 7.0 19.01 | 09:32
      Avatar zeleno MX Linux  Používateľ

      Prehľad zmien